Kia Wiri – Haka Hei Tiki
dark kawakawa pounamu, wax cord
70 x 50 x 5mm
A jan19 gd  #CC1
NZD $630

Kia Rite – Haka Hei Tiki
dark karaka pounamu, wax cord
75 x 55 x 7mm
A jul19 md  #CC2
NZD $630

Menu