Green glass waka or canoe by Shona FirmanGreen glass waka or canoe by Shona Firman

Shona Firman

Green Manaia Waka/Canoe
cast glass, copper wire, cord
550 x 100 x 130mm
Ag  dec21  jp
NZD $

Green glass waka or canoe by Shona FirmanGreen glass waka or canoe by Shona Firman
160mm high on stand.

Menu